مشکلات صنعت قیر کشور و راهکارها-مصاحبه بخش 2

بخش دوم مصاحبه مشکلات تامین کنندگان قیر داخلی کشور: عدم پرداخت مطالبات سال ۹۷ قیرسازان توسط وزارت راه و شهرسازی […]

مشکلات صنعت قیر کشور و راهکارها-مصاحبه

بخشی از مشکلات صنعت قیر کشور و راهکارهای پیشنهادی : ۱-از دست دادن بازارهای ترکیه ،گرجستان و بخشی از هند […]