دژپا واحد نمونه استاندارد سالهای اخیر

پالایشگاه دژپا در سال ۱۳۶۲ تاسیس و با نصب تجهیزات مدرن سال هاست به عنوان واحد نمونه استاندارد ملی انتخاب می شود و دارای گواهینامه گرید A مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی می باشد.آزمایشگاه دژپا همکار سازمان ملی استاندارد ایران و دارنده گواهینامه تایید صلاحیت بین المللی ۱۷۰۲۵ می باشد و ارائه خدمات آزمایشگاهی به مراجعان دولتی و خصوصی بخشی از ماموریت این واحد می باشد.
تولیدات دژپا شامل قیرهایPG ،پلیمری ،امولسیون،محلول،انواع هیدروکربن و بشکه فلزی می باشد و کلیه مراحل تولید توسط کارشناسان فنی و تجهیزات هوشمند به دقت کنترل می گردند.
پالایشگاه دژپا محصولات خود را به ۳۳ کشور صادر کرده و علاوه بر انواع قیر تولیدی این واحد از طریق دستگاه های دولتی و شرکت های خصوصی درپروژه های عمرانی مصرف می شوند و شبکه ای از مشتریان وفادار به دژپا را ایجاد نموده است.

دژپا تضمین کننده کیفیت