آقای وحيد نباتي پور

هوالباقی

با نهایت تأسف و تأثر به استحضار می رساند آقای وحيد نباتي پور مدير بازرگاني شرکت سپنتا فراز اسپادانا عضو کمیسیون پارافین به رحمت ایزدی پیوسته‌اند. ضمن عرض تسلیت،صبر و شکیبایی برای خانواده محترمشان و رحمت ایزدی برای ایشان مسئلت می‌نماییم.

اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفت،گاز و پتروشيمي ايران

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *