مشکلات صنعت قیر کشور و راهکارها-مصاحبه بخش 2

بخش دوم مصاحبه مشکلات تامین کنندگان قیر داخلی کشور: عدم پرداخت مطالبات سال ۹۷ قیرسازان توسط وزارت راه و شهرسازی […]